"Tee-itse -kotisivut kuulostaa periaatteessa hyvältä, mutta, mutta..."

Kotisivupalvelu JYRKINEN  Seppo Jyrkinen  0400 556 182  Lentäjäntie 4 B 15  53600 Lappeenranta  seppo ät jyrkinen.fi

"Tee-itse" kotisivut

Tee-itse järjestelmissä ei-ammattilainen tekee kotisivut varsinaista sivunvalmistuksen tekniikkaa tuntematta. Nimitykset ja sisällöt ovat tapauskohtaisia. Lisäksi variaatioita tuotetaan jatkuvasti mikä hämärtää rajanvetoa.

Tee-itse ominaisuus voidaan kohdentaa

sivuston rakenteen ja sisällön toteutukseen (tekstinkäsittelyä muistuttavat menetelmät)

tekstin ja kuvien vaihtamiseen (ammattilainen tekee rakenteen valmiiksi ja käyttäjä päivittää itse, "sisällönhallintajärjestelmä")

Tee-itse järjestelmien etuja

Mihin tee-itse järjestelmät sopivat?

sivuja tulee päivittää todella usein

päättäjä haluaa kokeilla erilaisia vaihtoehtoja henkilökohtaisesti

yrityksen henkilökunnalla on "ylimääräistä aikaa" ja etenkin innostusta

sivujen merkitys yritystoiminnassa on pienehkö

Rakenne ja sisältö - "sivunvalmistusautomaatti"

Itsehoitolääkkeet sopivat flunssan ensioireisiin, mutta eivät keuhkokuumeen hoitoon.

Sivut valmistaa ei-ammattilainen alusta loppuun. Sitä ennen hän tietenkin joutuu opettelemaan kyseisen ohjelman salat.

Sivunvalmistus pohjautuu valmiisiin pohjiin, eräänlaisiin "verolomakkeisiin". Sivuntekijä valitsee rajallisesta valikoimasta lomakkeen, lisäpalikat, rakentaa niiden avulla sivuston ja syöttää kuvat ja tekstit.

Jotta järjestelmä olisi helppo, se on tehty yksinkertaiseksi, eli internetin tarjoamista mahdollisuuksista valtaosa on karsittu pois. Ja lopuille on annettu nappi, jota klikata.

On sopiva vaihtoehto silloin, kun sivuilla sinällään ei ole suurta väliä.

Sisällönhallintajärjestelmä

Sopii uutistoimituksille ja muille jatkuvaa päivittämistä tarvitseville.

Ammattilainen tekee sivuston, ei-ammattilainen syöttää valmiisiin lomakkeisiin tekstit ja kuvat. Tapauskohtaisia eroja löytyy.

Sisällön syöttö sivuille koskettaa 10-30% suuruista osaa kotisivujen toteutuksesta poistaessaan koodauksen tarpeen.

Sisällönhallintajärjestelmä on

Hyvä ratkaisu, kun materiaalia tulee vaihtaa joka viikko

Tapauskohtaisesti hyvä tai huono, jos materiaalia vaihtotaajuus on viikosta kuukauteen

Huono ratkaisu, kun materiaalia tulee vaihtaa kerran kuukaudessa tai harvemmin

Sisällönhallintajärjestelmä on harkinnanarvoinen vaihtoehto kaikessa kortistomaisessa informaation esittämisessä. Se sopii suuren tuotesortimentin esittelyyn, jossa jokainen tuote esitellään samanoloisesti samanoloisella ilmiasulla.

Mikäli sivuja halutaan käyttää hyvin monipuolisella tavalla, perinteinen sivunvalmistus tarjoaa siihen joustavampia menetelmiä.

Tee-itse järjestelmien kritiikkiä

Yrityksen kannattaa priorisoida omat toimintonsa ja välttää tehottomaan rönsyilyyn johtavaa "mie ite" ilmiötä

Rajoituksia

Tee-itse järjestelmät ovat periaatteessa näppäriä, mutta kuten minkä tahansa työkalun kohdalla, siitä helppoudesta joutuu maksamaan vajavaisissa ominaisuuksissa.

järjestelmät ovat helppoja ainoastaan, mikäli toimitaan ohjelman omilla ehdoilla

mikäli halutaan sellaisia ominaisuuksia, joihin tee-itse järjestelmässä ei ole varauduttu, muutosten tekeminen on todella kallista, tai mahdotonta

tee-itse järjestelmien kyky huomioida hakukoneiden käyttäytymistä on rajallinen

eri käyttöjärjestelmien, selainten ja näyttöjen ominaisuuksien huomioon ottaminen vaatii sivuntekijältä kokemusta, ymmärrystä ja osaamista, mitä mekaanisesti toimivat järjestelmät eivät tarjoa

valokuvien käsittelyssä ihmissilmä ja ihmisen harkintakyky ovat tarpeen

yritys sitoutuu - järjestelmästä riippuen - tietyn operaattorin asiakkaaksi hyväksyen sen monopolihinnoittelun ja operaattorin vaihtaminen edellyttää pahimmillaan koko sivuston uudelleenrakentamista

Hyötyjä vesittäviä tekijöitä

alkuinnostuksen jälkeen niiden käyttö yleensä laantuu

kotisivuissa jokin muu on tärkeämpää kuin sivujen tekninen toteutus

järjestelmää käyttöön otettaessa työmäärä yrityksessä kasvaa, sillä myös järjestelmän opettelemiseen kuluu aikaa

työmäärä kasvaa pysyvästi, sillä sivujen päivittämiseen kuluu aikaa

sivujen päivityksessä materiaalin tuottaminen on se työläin osa ja sen yrityksen henkilökunta joutuu tekemään aina itse - menetelmästä riippumatta

jos sivuja ei kuitenkaan päivitetä jatkuvasti, päivittäjän omat taidot ruostuvat ja jokainen päivitys vaatii opettelua uudelleen

ei-ammattilaisen kädenjälki on rosoista; internet on sekavuutensa vuoksi vaikea paikka pätevillekin ammatti-ihmisille

ongelmatapauksissa, jotka ovat yleisiä, mekaaninen järjestelmä on aika avuton ja sivuntekijän tulisi oivaltaa, kuinka ongelma ratkaistaan

omatoimisen päivityksen kustannussäästöt katoavat normaalia korkeampiin kuukausimaksuihin

yritys joutuu itse panostamaan kotisivumaailman ymmärtämiseen jotta voisi kehittää omia toimintojaan

Kotisivujen toteutuksen erittely

Tee-itse järjestelmien suurin heikkous yrityskäytössä on, että ammattilaisen näkemys asioiden hoitamisesta jää pois. Nopeasti muuttuva ala on todella haastava!

Tee-itse järjestelmien avulla saadaan messuilmoitukset kätevästi ja nopeasti käyttöön, mutta normaaleja kotisivuja ajatellen kaksisia säästöjä ei ole saavutettavissa.

Kotisivujen toteutuksen ja päivityksen osat:

sivuston periaatesuunnittelu

materiaalin harkittu valinta

tekstin tuottaminen yrityksessä

tekstin muokkaaminen sivuntekijän toimesta

valokuvaaminen

kuvien valinta

kuvien muokkaus

sivujen runkorakenteen teko

materiaalin syöttäminen sivuille

materiaalin laitto verkkoon

Pääsääntöisesti tee-itse järjestelmät vaikuttavat ainoastaan muutamaan viimeksi mainittuun.

Kotisivupalvelu Jyrkinen • Kopiointi sallittu lähde ilmoittamalla