Talvisodan ja Jatkosodan sotilaslyhenteitä

Seppo Jyrkinen, 17.02.2019

Kokoelma kantakorteissa, sotapäiväkirjoissa ja lähdeteoksissa käytettyjä lyhennyksiä. Käsittää vain yleisimmät lyhenteet.

Lyhenteiden käyttöesimerkki

sotilaslyhenteet
Kuva Erkki Jyrkisen sota-albumissa

Talvi- ja Jatkosodissa käytettiin hieman erilaista merkintätapaa ja on mahdollista, että osa vanhemmista ikäluokista käytti omasta yksiköstään ennen sotia oppimaansa. Minun isäni tapauksessa lienee tapahtunut juuri näin.

Asiakirjoissa esiintyy usein takaperoinen "pienin osasto ensin" kirjoitusmuoto eli I/8/III/JR 4. Rykmentin nimi esiintyy usein myös yhteen kirjoitettuna eli JR4 (estää rivittymisen).

Talvisota

Ennen kesää 1941 rykmenteissä numeroitiin jokaisesta pataljoonasta kolme jalkaväkikopmppaniaa, yhteensä siten 9 komppaniaa.

JR 4 = Jalkaväkirykmentti 4

III = kolmas pataljoona

8 = rykmentin kahdeksas komppania eli kolmannen pataljoonan toinen jalkaväkikomppania

1 = ensimmäinen joukkue

Jatkosota

Jatkosodassa mm. konekiväärikomppaniat otettiin mukaan numerointiin, yhteensä 14 komppaniaa.

JR 4 = Jalkaväkirykmentti 4

III = kolmas pataljoona

8 = rykmentin kahdeksas komppania eli toisen pataljoonan neljäs komppania eli konekiväärikomppania

1 = ensimmäinen joukkue

Lyhenteet

Todella kattava 40 sivuinen lyhenneluettelo löytyy Arkistolaitoksesta pdf muodossa.

Tietoa etsiessä kannattaa kuitenkin huomioida myös epäviralliset lyhenteet. Esimerkiksi kuormastokomppanian virallinen lyhenne oli Km.K, mutta löytyy myös merkintä KmK.

Tiettyä lyhennettä voi etsiä tietokoneen normaalilla Control+F komennolla. Esimerkiksi Control+F ja pst löytää kaikki pst-merkinnät.

Googlattaessa kannattaa kokeilla useita kirjoitusasuja, sekä lainausmerkkien kanssa että ilman:

JR4

"JR 4"

"Jalkaväkirykmentti 4"

Koko termi Lyhennys
Ahvenanmaan lohko ALo
Ahvenanmaan Meripuolustus AMP
Ahvenanmaan puolustuksen esikunta APE
ampuma-, ampumatarvike- a.
ampumatarvike a.tarvike
ampumatarvike­kenttämakasiini AKM
ampumatarvike­kolonna A.kol.
ampumatarvike­varastojoukkue AVar.J
ampumatarvike­varastokomppania AVar.K
ampuma­tarvikkeiden jakopaikka AJp.
ampuma­tarvikkeiden täydennyspaikka, ampumatarvike­täydennyspaikka ATp.
armeija A
armeijakunnan esikunta AKE
armeijakunta AK
asevarastokomppania AseVar.K
asevarikko AV
Aunuksen Heimosoturi­pataljoona AHSP
Aunuksen Ryhmä Aun.R
aurauskomppania Aur.K
aurausosasto Aur.Os.
autojoukkue AutoJ
autokomppania AutoK
autokorjaamo AutoKorj.
divisioona D
divisioonan esikunta DE
elintarvike- e.
elintarvike­kenttämakasiini EKM
elintarvikekolonna E.kol.
elintarvikevarikko EV
elintarvikkeiden jakopaikka EJp.
elintarvikkeiden täydennyspaikka ETp.
eläinlääkintä­komppania ELK tai el.lääk.kompp.
eläinlääkäri, eläinlääk- El.lääk.
erikois- Erik.
erillinen komppania Er.K
erillinen konekivääri­komppania Er.KKK
erillinen liikkuva patteri Er.Liik.Ptri
erillinen moottoriponttoni­pataljoona Er.MPontt.P
erillinen panssarintorjunta­komppania Er.Pst.K
erillinen pataljoona Er.P
erillinen patteri Er.Ptri
erillinen pioneerikomppania Er.Pion.K
erillinen polkupyörä­komppania Er.PPK
erillinen rannikkotykistö­patteristo Er.RTPsto
erillinen sissikomppania Er.SissiK
erillinen viestiosasto Er.VOs.
erillinen, erillis- Er.
esikunta E
eskadroona Esk.
Haminan Ryhmä (Talvisota) tai Hangon Ryhmä (Jatkosota) HR
Hangon lohko Ha.Lo
heimopataljoona HeimoP
Helsingin laivastoasema He.LA
Helsingin lohko HLo
henkilötäydennys­keskus HTK
hevosvarikko Hev.V
huoltojoukkue HuoltoJ
huoltokeskus HK
huoltokomppania HuoltoK
Huoltoryhmä tai huoltorykmentti HuoltoR
Hämeen Ratsurykmentti HRR
ilmapuolustuksen esikunta IPE
ilmapuolustus­aluekeskus IPAK
ilmasuojelu­komppania Is.K
ilmatorjunta- It.
ilmatorjunta­konekivääri­komppania It.KKK tai it.kk.kompp.
ilmatorjuntapatteri It.Ptri
ilmatorjunta­patteristo It.Psto
ilmatorjunta­rykmentti It.R ja ITR
ilmavalvonta-alue Iva.
ilmavalvonta-aluekeskus IVAK ja Ivak.
ilmavalvonta, ilmavartio Iv.
ilmavoimien esikunta Ilm.VE ja Ilmav.E
jalkaväen koulutuskeskus Jv.Koul.K
jalkaväki Jv.
jalkaväkikanuuna­joukkue Jv.Kan.J
jalkaväkirykmentti JR
joukkosidontapaikka JSp.
joukkue J ja joukk.
järeä patteristo Jär.Psto
järjestelyasiat Järj.
jääkäripataljoona JP
jääkäriprikaati JPr
kaasusuojelu Kss.
kaasusuojelu­komppania Kss.K
kaatuneiden evakuointikeskus KEK
Kajaanin harjoituskeskus Ka.HK
Kannaksen Armeija Kan.A
Kannaksen joukkojen komentajan esikunta KajoKE
Kannaksen Ryhmä Kan.R
Karjalan Armeija Kar.A
kenttähevossairaala KHev.S
kenttähuoltojoukkue Khj.
kenttäpostikonttori Kpk.
kenttäsairaala KS
kenttäsairaalaosasto KSOs.
kenttätykistö­rykmentti KTR
kenttätäydennys­prikaati KT-Pr.
kevyt Kev.
kevyt ilmatorjuntapatteri Kev.It.Ptri
kevyt osasto Kev.Os.
komppania kompp.
komppania, koulu K
konekivääri­komppania KKK
kotijoukkojen esikunta Kotij.E
Kotkan lohko KLo
kranaatinheitin­komppania Krh.K
Kuhmon harjoituskeskus Ko.HK
kuljetuksen esikunta, kuljetusesikunta Kulj.E
kuormasto­komppania Km.K
Kuusamon harjoituskeskus Ku.HK
Laatokan Meripuolustus LMe.P
Laatokan Puolustuksen Esikunta Laat.PE
Laatokan rannikkoprikaati Laat.RPr.
laivue Lv.
Lapin Ryhmä LR
lentokentän­rakennus­komppania Lentok.RK ja Lentokentänrak.K
lentolaivue Le.Lv.
lentolaivue LLv.
lentorykmentti Le.R
Lieksan harjoituskeskus Lie.HK
liikekannallepano Lkp.
liikenne- Liik.
liikennekomppania Liik.K
liikkuva Liikk.
linjarakennus­komppania LRak.K
linnoituspataljoona Lin.P
linnoitusrakennus­pataljoona Lin.Rak.P
linnoitustykistö­patteristo Lin.Psto
Lounais-Suomen Meripuolustus L-SMe.P
Länsi-Lapin Rajavartiopataljoona LLRv.P
lääkintäjoukkue LJ
lääkintäjoukkue Lääk.J
lääkintäkomppania LK
Maaselän Ryhmä Maa.R
Maavoimien esikunta MaVE
merivalvonta Mv.
Merivoimien esikunta Me.VE ja Meriv.E
miinalaivue Mi.Lv.
mittauspatteri Mitt.Ptri
moottoroitu Moot. ja Mt.
osasto Os.
paikallinen viestiosasto Paik.VOs.
panssaridivisioona Ps.D
panssarijuna Pans.Juna
panssarikomppania Pans.K
panssarilaivue PLv.
panssarintorjunta Pst.
panssarintorjunta­tykkikomppania Pst.TkiK ja Pst.Tyk.K
panssariprikaati Ps.Pr
pataljoona P
pataljoona p.
pataljoona patl.
patteri Ptri
patteristo Psto
Pellingin lohko PLO
Petsamon harjoituskeskus Pe.HK
pioneeri Pion.
pioneerikomentaja Pion.Kom.
pioneerikomppania Pion.K
pioneeripataljoona Pion.P
pioneeri­täydennyspaikka Pion.Tp.
Pisi - Saarimäki - Sammatus -asema PSS-asema
Pohjois-Karjalan Ryhmä P-KR
Pohjois-Suomen Ryhmä P-SR
polkupyörä­komppania PPK
polkupyörä­pataljoona PPP
polttoaineosasto Poltt.Os.
ponttoni Pontt.
ponttonikuormasto Pontt.Km.
prikaati Pr.
Prikaati Kuussaari Pr.K
Päämaja PM
pääsidontapaikka PSp.
radankorjaus­komppania RKK
raivaajaosasto Raiv.Os
rajajääkäri­komppania RajaJ ja Rj.KK
rajajääkäri­pataljoona RajaJP ja Rj.P
rajakomppania RajaK
rakennus­pataljoona Rak.P
rannikkolaivasto RL
rannikkopataljoona RP
Rannikkoryhmä RR
rannikkotykistö­patteri RTPtri
rannikkotykistö­patteristo RTPsto
rannikkotykistö­rykmentti RTR
raskas Rask.
raskas ilmatorjunta­konekiväärijoukkue Rask.It.KK.J
raskas kiinteä ilmatorjunta­patteri Rask.Kiint.It.Ptri
raskas patteristo Rask.Psto tai RPsto
ratsastava patteri Rats.Ptri
ratsuväkiprikaati RPr.
ratsuväkiprikaati Rv.Pr.
rautatiepatteri Raut.Ptri
Ryhmä Oinonen RO
Ryhmä Talvela (Talvisota) tai Rannikkotykistö­rykmentti RT
rykmentti R
rykmentti rykm.
rynnäkkötykki­pataljoona Ryn.Tyk.P
saattajalaivue Saat.Lv.
sairaalajuna tai sairasjuna SJuna
sairasautokomppania SAutoK
Satakunnan lohko SLo
sillanrakennus­komppania Sillanrak.K
sissipataljoona SissiP
sotapoliisijoukkue SPol.J
sotapäiväkirja Spk.
sotasairaala SotaS
sotatalousesikunta Stal.E
sotilasapteekki SApt.
sotilaslääni Sl.
sotilaspiiri Sp.
sukellusvene­hävittäjälaivue SHäv.Lv.
sukellusvenelaivue Suv.Lv.
suojeluskuntapiiri Sk.piiri
suojeluskuntapiirin esikunta Skp.E
Suomen Kaasusuojelu­järjestö SKJ
Suomen Punainen Risti SPR
Svenska Frivillig­bataljonen SFB
taistelu- Tst.
taistelukuormasto Tst.km.
talouskomppania Tal.K
tie- ja vesirakennus­hallitus TVH
tiedusteluosasto Tied.Os.
tiedusteluosasto TO
tiedustelupataljoona Tied.P
tien- ja sillanrakennus­komppania Tien- ja Sillanrak.K
tienkorjauskomppania Tienkorj.K
toimisto Tsto
toimituskomppania Toim.K
torjuntakomppania TK
torjuntapiiri (ilmatorjunta) TP
tulenjohtaja Tja
Turun Laivastoasema Tu.La
Turun lohko TLo
Tykistökoulutus­keskus Tyk.Koul.K tai TKK
tykkikomppania Tyk.K
tykkivenelaivue Tyv.Lv
työasevarasto TyöaseVar.
työosasto TyöOs.
täydennys T-
täydennyspataljoona T-P ja T-pataljoona
täydennyspataljoona Täyd.P
ulkomaanosasto Ulk.os.
Uudenmaan Rakuunarykmentti URR
Vaasan lohko Va.Lo
vahvennettu Vahv
valonheitin Vh.
valonheitinjaos Vh.Jaos
valonheitinpatteri Vh.Ptri
Valtion väestönsuojelu­keskus VVK
Vammelsuu - Taipale -asema VT-asema
vartiomoottorivene VMV
Vienan Heimosoturi­pataljoona VHSP
viestikomentaja V.Kom
viestikomppania VK
viestiosasto VOs.
viestipataljoona VP
viesti­täydennyspaikka VTp.
viesti­välinevarasto-osasto VVar.Os.
Viipuri - Kuparsaari - Taipale -asema VKT-asema
Viipurin lohko VLo
Väestönsuojelu­päällikön Esikunta VPE
yleisesikunta YE
ylimääräiset harjoitukset YH
Äänisjärven rannikkoprikaati Ään.RPr.

Lähteet

Sotatieteen laitos, Talvisodan historia
Sotatieteen laitos, Jatkosodan historia
Seppo Jyrkinen - palaute ät jyrkinen.fi