"Kotisivut ovat yrityksen työkalu, eivät internetjuttu"

Kotisivupalvelu JYRKINEN  Seppo Jyrkinen  0400 556 182  Lentäjäntie 4 B 15  53600 Lappeenranta  seppo ät jyrkinen.fi

Internetmarkkinointi

Yrityksen tulee olla siellä, missä asiakkaatkin ovat. Asiakkaan ensimmäinen kosketus yritykseen tapahtuu yleensä kotisivujen tai keskustelupalstojen kautta. Ja se vaikutelma on erittäin pysyvä, niin hyvässä kuin pahassakin.

Jokainen hakee tietoa internetistä. Mitä isommasta asiasta on kyse, sitä enemmän ostos muistuttaa prosessia. Ensin hankitaan tietoa, sen jälkeen etsitään tuotetta ja vasta viimeisessä vaiheessa myyjää. Pikkutavaralla myös hintaa.

Markkinoinnin työkalujen määrän lisääntyessä perinteisten menetelmien merkitys heikkenee, joskaan ei katoa.

Pienyritys ja internet

Millaisille yrityksille omia kotisivuja painottava ja hakukoneoptimointia hyödyntävä internetmarkkinointi sopii? Mitä useampi kohta alla olevissa luettelossa täsmää, sitä suurempaa hyötyä internet tarjoaa.

Yritys

tekee tuotteita, joita ei ole kaupan ”jokaisessa marketissa” (etenkin jos se on kapean sektorin erikoistuote)

on aidossa kilpailutilanteessa

sijaitsee jossain muualla kuin Kehä III tietämissä (erityisesti, jos yritys sijaitsee Tampereen tasalta pohjoiseen)

omaa rajalliset voimavarat jotka eivät mahdollista "kaikilla" messuilla esiintymiseen

tekee tuotteita (ml palvelutuotteet), jotka on selkeästi nimettävissä asiakkaan käyttämällä kielellä

tuotteita voidaan toimittaa ympäri Suomea

Yrityksen asiakas

on ostamassa tuotetta ensimmäistä kertaa

on vapaa ostamaan keneltä tahansa pitäen myyjät kilpailutilanteessa

voi ostaa tuotteen mistä päin Suomea / maailmaa tahansa

etsii verkosta (tuote)tietoa ostamista varten (tuote on kallis, huonosti tunnettu, se ratkaisee asiakkaan ongelman jne)

Kansainvälinen markkinointi

World Wide Web
 
Omien kotisivujen avulla on mahdollista avata väyliä Suomen ulkopuolelle. Tämä sopii pienillekin yrityksille, joiden voimavarat eivät riitä messutoimintaan vientiorganisaatioista puhumattakaan.

Internet tarjoaa pienyrityksille erittäin kustannustehokkaan menetelmän kansainväliseen markkinointiin. Kansainvälisyys on oleellinen osa internetin rakennetta. Suomalaisyritysten englanninkielisiä sivuja luetaan missä päin maailmaa tahansa.

Menestyminen englannin kielellä on mahdollista, mutta erilaista ja ankaran kilpailun vuoksi vaikeampaa kuin Suomessa. Muu maailma on tuhat kertaa Suomea suurempi.

Pyrittäessä Googlen kärkeen vierailla kielillä, tulee valita riittävän harvinainen tuote, johon panostaa. Kapean sektorin erikoistuotteella voi saavuttaa yhtä hyvän tuloksen kuin yleistuotteella Suomessa.

Kävijöiden määrä - tilastointi

Tilastointipalvelut antavat kuvan kotisivujen liikenteestä. Mikäli sivuoperaattori ei tarjoa asiallista tilastointia, niin maksuton Google Analytics on harkinnan arvoinen vaihtoehto.

Asiallinen tilastointi kertoo paitsi kävijöiden määrän, myös sen, miltä kotisivulta he ovat tulleet. Tällöin selviää, montako asiakasta on tullut Googlen kautta, montako maksullisesta yritysluettelosta ja montako urheiluseuran sivuilla olevasta linkistä.

Normaali tilastointi

kertoo, millä sivulla asiakas on ollut ennen yrityksen omia sivuja (= miltä sivulta on tullut), mutta

selvittää ainoastaan satunnaisesti sen, minkä yrityksen edustaja yrityksen sivuille on tullut.

Markkinoinnin ohjauksen kannalta on hyödyllistä laskea, montako euroa yritys on joutunut yhdestä asiakkaasta maksamaan. Suhde €/vierailu vaihtelee merkittävästi sen mukaan, miltä kotisivulta asiakkaat ovat tulleet. Suuruusluokkaerot esimerkiksi 1:10 ovat normaaleja.

Kaikkiin internetin tilastoihin on suhtauduttava varauksella ja opetella hyödyntämään niitä. Lukuihin ei pidä "ruveta uskomaan".

Esiintulo hakukone Googlessa

Google on oikopolku asiakkaan luo.

Hakukone Googlea käytetään Suomessa kymmeniä miljoonia kertoja joka päivä, vuositasolla miljardeja kertoja. Muitakin hakukoneita on (Yahoo, Bing ym), Googlella on reilusti yli 90% markkinaosuus Suomessa.

Yritys saa merkittävän edun, mikäli se saa kontaktin asiakkaaseen jo siinä vaiheessa, kun tämä vasta etsii tietoa. Yritys pääsee kertomaan oman näkemyksensä siitä, mikä on oleellista ja mikä ei. Samalla esiintulo varmistaa sen, että yritys on mukana toimittajia valittaessa.

Hakukoneiden tuloksissa on oltava – tuotteesta riippuen – ensimmäisellä, vähintäänkin viidennellä sivulla, jotta yritys siitä hyötyisi. Sen sijaan sivulla 15 oleva yritys ei koskaan saa tarjouspyyntöä. Tähän vaikuttaa voimakkaasti tuote, kilpailu, asiakas ja monet muut tekijät.

Mitkä sivut ovat kärjessä

Se toimii periaatteessa kaksivaiheisesti:

ensin se etsii sivut, joilla hakusana esiintyy

sitten se laittaa sivut paremmuusjärjestykseen

Millä perusteilla hakukoneet laittavat sivuja paremmuusjärjestykseen? Ne pyrkivät siihen, että tarjotut sivut vastaisivat mahdollisimman hyvin hakusanaa, tiedonetsijän tarpeita.

Tarkat kriteerit (algoritmi) kuuluvat niiden liikesalaisuuksiin muuttuen jatkuvasti. Hakukoneoptimoinnin tekijä on perehtynyt tähän asiaan.

Hakukoneoptimointi - löydettävyys internetissä

Miksi?
 
Jokainen yritys löytyy kyllä omalla nimellään, mutta uusien asiakkaiden kohdalla se ei riitä. Uusien asiakkaiden saamiseksi on löydyttävä asiakkaiden käyttämillä hakusanoilla.

Yritys voi parantaa menestystään Googlessa teettämällä sivunsa hakukoneoptimointiin erikoistuneella asiantuntijalla. Sen sijaan Googlelta itseltään ei voi ostaa hyvää sijoitusta. Listauksen oikealla puolella sekä ylä- ja alapuolella on maksullisia ilmoituksia, mutta selvästi hakutuloksista erotettuina. Joillain hakukoneilla erot ovat olleet hämäävän pieniä.

Asiantuntija saa yrityksen sivut listausten kärkipäähän useilla, parhaimmillaan kymmenillä, eri hakutermeillä. Kuinka tämä tapahtuu, riippuu asiantuntijasta ja kilpailutilanteesta. Jokaisella optimoijalla on oma tekniikkansa, eikä yhtä yleistä menestyksen kaavaa ole olemassa. On syytä painottaa, että "valmiiksi optimoituja" kotisivuja ei ole olemassakaan.

Tänä päivänä optimointi on kokemusperäinen taitolaji, ei enää koodikikkailua mitä se joskus on ollut.

Parhaat tulokset

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun hakukoneet otetaan huomioon jo sivuja suunniteltaessa. Tällöin tehdään valintoja, joilla on ratkaiseva merkitys sivujen menestymiselle.

Huonoilla valinnoilla puolestaan joudutaan tilanteeseen, jossa hakukoneet eivät lainkaan huomioi yrityksen sivuja. Näin voi käydä myös, mikäli sivut toteutetaan tekniikalla, jota Google pitää manipulointiyrityksenä.

Sivuston ulkonäöllä voi olla kielteistä vaikutusta hakukoneissa esiin tulemiseen.

Takuut

Kokenut hakukoneoptimoija voi antaa takuut sivujen toiminnasta aivan samalla tavalla kuin tietokoneen myyjä antaa takuut omasta tuotteestaan. Takuut eivät anna varmuutta sivujen menestyksestä Googlessa, mutta siirtävät riskin sivujen teettäjältä sivujen tekijälle. Jos sivut eivät yrityksistä huolimatta menesty etukäteen sovitulla tavalla, yritys voi laittaa sivuntekijälle hyvityslaskun.

Takuiden antaminen kertoo optimoijan luottamuksesta omaan ammattitaitoonsa.

Google Maps - maksuton karttapalvelu

Paikallisesti toimiville yrityksille sopii erinomaisesti maksuton Google Maps karttapalvelu. Yrityksellä ei edes tarvitse olla kotisivuja tullakseen esiin.

Mistä on kyse? Tämä selviää tekemällä Googlessa haku kaksiosaisella hakutermillä PARTURI, TAMPERE. Listauksen yläosaan ilmestyy pikkuruinen kartta ja kerralla ehkä 10 parturin tiedot ja linkkien takaa lisää. Erinomainen markkinointiväline paikallisesti toimiville yrityksille, joiden sijainnilla on asiakkaalle merkitystä. Etenkin turistipalveluita myyville pienyrityksille.

Tietojen laittajan tulee ensin rekisteröityä Googleen ja luoda Google -tili. Rekisteröitymisen jälkeen yrittäjä voi laittaa omat tietonsa Google Mapsiin joka vie aikaa vain muutaman minuutin. Helppoutensa vuoksi sopii tavallisille yrittäjille.

Google AdWords - mainonta Googlessa

Hakukoneen tuloslistauksen lisäksi sivuilla näkyy maksullisia ilmoituksia joko sivun oikeassa reunassa, tai varsinaisten tulosten ylä- tai alapuolella. Sijainnit ja ulkoasut vaihtelevat hieman ajan kanssa. Niiden järjestys määräytyy huutokaupan perusteella: parhaan tarjouksen tehneet ovat keulilla.

Ilmoitus tulee esiin, kun joku käyttää yrityksen määräämää hakusanaa. Ilmoitteleva yritys saa tehdä useita valintoja, jotka auttavat kohdentamaan mainonnan halutulle kohderyhmälle.

Joka kerta, kun asiakas klikkaa pientä ilmoitusta, se maksaa yritykselle joitain kymmeniä senttejä tai jopa euroja. Hinta vaihtelee sanakohtaisesti, joten 1.000 klikkausta yhdellä sanalla voi maksaa 1.000 euroa ja toisella sanalla 200 euroa.

Mihin se sopii ja mihin ei

Sopii hyvin, kun

tuotesortimentti on pieni

asiakkaita ja siten klikkauksia on vähän

lanseerataan tuoteuutuus ja halutaan esille kustannuksista piittaamatta

tarvitaan nopeasti lisätehoa markkinointiin

Huonoja puolia:

pitkässä juoksussa tulee kalliiksi varsinkin, jos asiakkaita on paljon ja kilpailu ankaraa

useimmat googlaajat ymmärtävät pikkuilmoitusten olevan maksettuja mainoksia ja ihmiset mielellään ohittavat mainokset jos tarjolla on muunlaista informaatiota; on normaalia, jos 99% googlaajista ohittaa pikkuilmoitukset kokonaan eli klikkausprosentti on 1%.

vaivattomuutensa vuoksi ohjaa yritystä itseään lyhytjänteiseen toimintaan

Googlen hakulistauksen yläpuolella on myös mainospaikkoja ("mainokset", "sponsoroidut linkit" tms), jotka hieman poikkeavat aiemmin kuvatusta.

Sosiaalinen media - SOME

Vapaasti määriteltynä: "Avoimessa internetyhteisössä tapahtuvaa inhimillistä kanssakäymistä."

Sosiaalinen media on massailmiö johon sisältyy tutkimisen arvoisia markkinoinnin työkaluja.

Yritysten kannalta sosiaalinen media tarjoa mahdollisuuksia, mutta sen kanssa voi myös polttaa pahasti näppinsä. Sosiaalinen media on aina julkista esiintymistä, myös silloin kun yrityksen edustaja toimii nimimerkin suojassa.

Tyytyväisten asiakkaiden muodostama viidakkorumpu on kautta aikain ollut tehokkain ja edullisin markkinointimenetelmä, etenkin kuluttajatuotteissa. Internetin ansiosta asiakkaiden vaikutus – hyvässä ja pahassa – on dekadia suurempaa kuin suullisessa viestinnässä.

Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden "mukana olemiseen" ja aktiiviin kommunikointiin. Kavereiden kanssa asioidaan mielellään. Se vastaa kahvikupin tarjoamista yritykseen tulleelle vieraalle; sinällään se ei ole lainkaan asia, mutta sen puuttuminen on asia.

Huomionarvoisia seikkoja

sosiaalinen media on lähtökohtaisesti henkilökohtaisen kanssakäymisen väline.

"kaikki" osallistuvat sisällön tuottamiseen oman harkintansa mukaisesti.

internetiin laitettu kirjoitus, on se sitten yrityksen tai kuluttajan, on luonteeltaan pysyvä poiketen jyrkästi viikon sisään paperikeräykseen päätyvästä yleisönosastokirjoituksista.

mielipiteen lausujia on Suomessa 5 miljoonaa eikä mitään asiaa voi vaieta kuoliaaksi.

Yritykseltä yritykselle - BtoB

Sosiaalinen media tarjoaa varsin rajallisia hyötyjä BtoB maailmalle.

Keskustelupalstoilla voi jakaa asiatietoa omasta alastaan. Kapean sektorin palstat on usein pystytetty juuri tällaista varten.

Palstoilla esiintyminen vastaa yrityksen logolla varustetun auton liikennekäyttäytymistä tai myymälän asiakaspalvelua. Molemmissa edellytetään rehellisyyttä ja toisten - myös kilpailijoitten - kunnioittamista. Oman yrityksen mainostaminen palstoilla on hyödyllistä, jos esiintyy kullekin palstalle sopivalla strategialla ja selkeästi yrityksensä tunnusten alla. Sekä tietenkin palstalla yleisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen puitteissa.

Yksi hyöty, mitä sosiaalinen media BtoB maailmalle tarjoaa, on Youtube. Sinne voi laittaa kapean sektorin videoita joihin voi omilla kotisivuillaan viitata. Täsmällisellä otsikoinnilla tieto laajenee laajemmallekin ostavaa asiakaskuntaa laajemmallekin.

Facebook-tyyppisten välineiden hyödyntäminen saattaa onnistua sopivan persoonan tai rajatun ryhmän avulla.

Yritykseltä kuluttajalle - BtoC

BtoC maailma ja sosiaalinen media ovat jo lähempänä toisiaan.

Facebookit ja vastaavat on tehty ihmiseltä-ihmiselle kontaktin ylläpitoa varten ollen varsin MINÄ keskeisiä ja lyhytjänteisiä, hieman keskustelunoloisia. Ne tarjoavat mahdollisuuden fanitukseen, jota voi hyödyntää tuotemerkkien rakentamisessa.

Keskustelupalstat tarjoavat pysyvän kontaktimahdollisuuden ollen - nimityksestään huolimatta - lähempänä aikakausilehtiä kuin keskustelua. Niiden luonne korostaa itse asiaa MINÄN asemesta tarjoten mahdollisuuden syvälliseenkin asiain käsittelyyn. Palstan periaatteista ja teknisestä toteutuksesta riippuen aikajänne voi olla huomattavankin pitkä.

Mille yritykselle sosiaalinen media sopii?

Esimerkiksi lastenvaatteita valmistavalle perheyritykselle. Tällaisessa yhdistyvät:

henkilökohtaiset kontaktit asiakkaisiin

toistuvat ostotapahtumat (lasten kasvaminen)

useita vuosia kestävät asiakassuhteet

korostetun inhimillinen kohtaamistilanne

soveltuvuus kanssakäymiseen itse ostosta laajemmin (lasten kuulumiset)

asiakkaat ovat mielellään kontaktissa keskenään myös median ulkopuolella (vaatteiden kierrätys)

omat tuotteet ja niiden räätälöinti/valmistus tietylle asiakkaalle

Vastaavia ovat kanta-asiakkaiden kansoittamat lähiöravintolat, kuntokoulut, urheiluseurojen taustayritykset jne. Etenkin sellaiset pienyritykset, joiden asiakaskunnalla on luonnostaan kontakteja toistensa kanssa. Tällöin yritys toimii keskipisteenä ja vain organisoi kanssakäymistä saaden siinä sivussa myytyä omia tuotteitaan. Tai vähintäänkin myönteistä imagoa.

Sosiaalinen media on työkalu

Yrityksen oma aktiivisuus on avaintekijä mikä erottaa somen erittäin voimakkaasti normaaleista kotisivuista. Sosiaalinen media on yksi markkinoinnin elementti, se ei ole "internetjuttu". Kotisivuja voidaan päivittää kerran vuodessa, mutta myymälässä ei riitä, että asiakkaan kysymyksiin vastataan kerran vuodessa. Sosiaalinen media vaatii samaa: jos haluat hyödyn itsellesi, sinun on oltava läsnä juuri silloin, kun asiakkaalla on asiaa. Nopeat saavat edun. Tosin on syytä muistaa myös se, että ei viestitä asiakkailleen liikaa, koska silloin viestintä muuttuu roskapostiksi.

Sosiaalisen median ottama työaika on aina muusta pois. Pienyrityksen kannalta tilanne muodostuu varsin vaativaksi. Sosiaalisesta mediasta tulee elämäntapa - tai sitten se kuolee pois yrittäjän maailmasta.

Mikäli yritys alkaa harkita somen hyväksi käyttämistä, sen kannattaa laatia "sosiaalisen median strategia". Mieluiten yhdessä asiantuntijan kanssa; ulkopuolisen näkemykset uudesta asiasta ovat erittäin arvokkaita. Joskus suuruusluokka-asioita.

Kriittisiä näkökulmia

Yrityksen kannalta

Yritysten kannalta ongelmana on tarjolla olevien välineiden suuri määrä ja aktiivisuusvaatimus, mitkä edellyttävät yritykseltä vastaavia panoksia. Kaikessa ei voi olla mukana, joten on tehtävä valintoja ajankäytön ja rahankäytön suhteen.

Ja tuntumatason jälkeen on arvioitava sitä, millä panoksilla saadaan minkä verran hyötyä. Meneekö viesti perille - ja kuinka monelle? Markkinoinnin ideana on massasta erottuminen; pelkkä mukana oleminen kerryttää kyllä kokemusta, mutta ei suoranaisesti auta bisnestä.

Vastaanottajan kannalta

Vastaanottaja hukkuu nopeasti informaatiotulvaan, mikä on jo toteutunut paperipostilaatikon kohdalla. Eri medioitten kautta tuleva informaatio on valtaosin hyötykäytön kannalta arvotonta. Mikään mekanismi ei lajittele sitä vastaanottajan tarpeitten mukaiseksi.

Niin kauan kuin uutuudenviehätystä riittää, se maistuu hyvältä. Vaan tarpeettoman informaation tulvaan ennen pitkää kyllästyy. Ilmiö on jo tullut esiin sähköposteissa, joissa roskapostisuodatus on itsestään selvyys.

Kotisivupalvelu Jyrkinen • Kopiointi sallittu lähde ilmoittamalla