"Kokemusta on kerätty vuosituhannen vaihteesta lähtien"

Kotisivupalvelu JYRKINEN  Seppo Jyrkinen  0400 556 182  Lentäjäntie 4 B 15  53600 Lappeenranta  seppo ät jyrkinen.fi

Kotisivujen valmistus

Kotisivupalvelu Jyrkinen toteuttaa kotisivuja, joille on luonteenomaista hyvä löydettävyys, selkeä rakenne ja asiallinen ulkonäkö. Hakukone Googlessa esiintulo on kokemukseen pohjautuva taitolaji, josta kokemusta on kertynyt vuosituhannen vaihteesta lähtien.

Googlessa esiintulevien sivujen valmistus

Fokus-tuoteperhe käsittää kolme vaihtoehtoa, joiden pohjalta räätälöidään asiakkaan kulloiseenkin tarpeeseen sopiva kokonaisuus.

Tarjous ja toteutus

tarjoukset kiintein hinnoin

lisätyöt ainoastaan asiakkaan toivomuksesta

työn sisältö esitetään kirjallisesti ja eriteltynä

laskutus kerran kuussa työn etenemisen mukaan

toimitukset yleensä "avaimet käteen"

ulkoasu tarvittaessa yhteistyössä ulkopuolisen kanssa

Fokus -tuoteperheen vaihtoehdot

Sivusto
fokus

Tehokkain menetelmä

Täysremontti: sivujen sisältö ja ulkonäkö ja rakenne uusitaan kokonaan. Kustannukset menevät osin "sormet sormien lomahan". Sisältää pääsääntöisesti takuut paremmista sijoituksista. Vaatii panostuksia myös työn tilaajalta.

Tyypillistä:

ankarasti kilpaillut tuotteet

suuruusluokkamuutokset hakukoneissa

vuosia kestävät tulokset kilpailluillakin aloilla

Koodi
fokus

Säilyttää sivurakenteen

Olemassa olevia tekstejä muokataan sivuston ulkonäkö ja rakenne säilyttäen. Työ kohdentuu tekstin lisäksi koodiin, joita käsitellään sopivassa määrin.

Tyypillistä:

keskimääräisen kilpailun tuotteet

selviä parannuksia hakukoneissa

tulosten pysyvyys riippuu kilpailusta

Teksti
fokus

Edullisin vaihtoehto

Muokataan olemassa olevia tekstejä. Tuloksen optimoimiseksi tuotteet valitaan harkiten. On varsin nopea toteuttaa.

Tyypillistä:

kevyesti kilpaillut tuotteet

esiintulo hakukoneissa kohenee

tulosten pysyvyys riippuu kilpailusta

Muut kotisivuihin liittyvät palvelut
"Aivan tavalliset kotisivut"

Pienyrityksen sivut voidaan toteuttaa aivan normaaleina kotisivuina ilman fokus-tuoteperheeseen kuuluvia, Googleen liittyviä erityisiä tavoitteita. Kustannukset ovat hieman edullisemmat kuin Googlessa menestyvät sivut.

Kotisivut venäjäksi tai kiinaksi tai...

Yritysten kansainvälisiä toimintoja voimme tukea toteuttamalla sivut millä kielellä tahansa. Länsimaisten kielten lisäksi venäjänkieliset kotisivut ja kiinankieliset kotisivut ovat tuttuja.

Konsultti - kotisivujen suunnittelun tueksi

Konsulttipalveluita kotisivujen kehittämiseen, etenkin prosessin alkuvaiheeseen. Ulkopuolisen ammattimainen näkemys kotisivuihin on aina eduksi, myös olemassa olevia sivuja analysoitaessa.

 
Kotisivupalvelu Jyrkinen • Kopiointi sallittu lähde ilmoittamalla