Ammattikoulutusta kehitysmaissa

Seppo Jyrkinen, 26.2.2010

Suomalaisten kriteerien mukaisesti kehitysmaissa toimivat ammattikoulut voisivat kouluttaa tulevia maahanmuuttajia niin ammatillisen osaamisen kuin kielitaidonkin suhteen.

Nykyjärjestelmän ongelmia

Suomi pärjää koulutuksen ansiosta, mutta se tarkoittaa 10-15 mittaista koulutusputkea ennen työelämään siirtymistä. Kehitysmaista tulleitten maahanmuuttajien ammatillinen valmius on pääosin Suomeen sopimaton ja kielitaito puuttuu tyystin. Tällaista vajetta ei korjata muutaman kuukauden kurssituksella.

Nykyinen maahanmuuttopolitiikka pohjautuu suomalaisten päättäjien passiiviseen avuttomuuteen ja se rakentaa sosiaalisia ongelmia sekä kasvattaa - aivan perustellusti - maahanmuuton vastustusta.

Perinteisessä kehitysavussa on jo jouduttu toteamaan, että rahan kantaminen kehitysmaihin on pohjaton kaivo, joka ei saa kehitystä liikkeelle. Pakolaisten summittainen vastaanotto kuuluu aivan samaan sarjaan.

Ammattikouluista vientituotteita

Suomalaiset osaavat koulutuksen ja tulevat maahanmuuttajat voitaisiin valmiiksi jo ennen maahanmuuttoa.

Kehitysapuvarojen turvin toimivat koulutusyritykset voisivat perustaa rajallisen määrän ammattikouluja tuleviamaahanmuuttajia varten. Koulutus hoidettaisiin suomalaisten opettajien toimesta suomalaisilla kriteereillä. Oppitunneissa riittävä määrä suomenkielen opintoja

Kielitaito ja suomalainen päästötodistus madaltaisivat maahanmuuton ongelmia merkittävästi verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Parhaimmillaan yritykset voisivat palkata nuoria suoraan kehitysmaasta ja tuoda Suomeen toimivia työporukoita. Suomen ammatillisella aikuiskoulutusjärjestelmällä on osaamista tässä asiassa.

Osa ammatillisen koulutuksen saaneista nuorista pysyisi kotimaassaan. He kasvattaisivat oman kotimaansa osaamisen tasoa.

Tässä mallissa yhdistyvät suomalaisten hyvä koulutusosaaminen, kehitysapu ja maahanmuuttopolitiikka. Lisäksi sosiaalisten ongelmien määrä vähenisi radikaalisti.

Suomen vahvuudet

Suomen peruskoulutusjärjestelmä on hyvä. Tavallisen ihmisen tavallisen koulutuksen me osaamme muita paremmin. Kun halutaan tuloksia, niin kannattaa rakentaa sen varaan, mitä osataan. Ja unohtaa kokonaan se, miten muut tekevät.

Seppo Jyrkinen - palaute ät jyrkinen.fi